Charakteristika znamení zvěrokruhu ve vztahu k udržitelnosti

#zalezinamnaplanete

Partnerem článku je značka HiPP, která dbá na udržitelnost

Beran (21. března – 20. dubna)
Udržitelnost pro Berany znamená být opravdu aktivní a svoje názory tak trochu vnucovat dál. Berani mají sílu a energii, aby iniciovali projekty zaměřené na udržitelnost, jako je například výsadba stromů nebo účast v dobrovolnických akcích, ve svém okolí i se prosadili dál. Umí strhnout svou zarputilostí sousedy nebo kolegy, takže jsou ideální „nahaněči“ do firemních akcí. Měli by se ale také zaměřit na svou impulzivitu a nepromyšlené rozhodování, které může vést k neudržitelným činům. Jako například zničit auto tomu, kdo vjel do chráněného parku.

Býk (21. dubna – 20. května)
Býci jsou známi svou vytrvalostí a pevností, což je důležité pro dlouhodobé úspěchy v oblasti udržitelnosti. Jdou systematicky krůček po krůčku a ví, že i malé kroky se počítají. Milují odšrktávání povinností, takže je skvělé, když si své udržitelné cíle pěkně vypíšou, splní a dodrží. Býci by mohli využít svých schopností ve spolupráci s ostatními a podporovat tak sdílenou ekonomiku, jako je půjčování nástrojů nebo sdílení zahrady. Je třeba ale pracovat na tom, aby se nestali přemrštěnými konzumenty materiálních statků. I obal je odpad a čím méně nakoupí, tím méně spotřebují. Pozor na vyhazování zbytků z lednice.

Blíženci (21. května – 20. června)
Komunikativní Blíženci mají schopnost šířit informace o udržitelnosti mezi blízkými.  Využijte svých dovedností ve společenském životě a v práci, abyste inspirovali ostatní k ekologičtějšímu životu v rovině, kterou si vyberete. Může to být ochrana velryb i syslů na louce za domem. Mějte ale na paměti, že je důležité nejen mluvit o udržitelnosti, ale také ji aktivně uplatňovat ve svém každodenním životě. Zkrátka: „kázat vodu, ale pít víno“ nikdo neoceňuje.

Rak (21. června – 22. července)
Raci jsou citliví a empatičtí, což je projevuje i v jejich přístupu k ochraně klimatu. Přirozeně vnímají potřebu ochrany přírody a jejich domova – planety Země. Raci by se mohli zapojit do komunitních zahrad nebo podporovat místní farmáře, aby podpořili udržitelnost na lokální úrovni. Je třeba si ale dát pozor na to, abyste se nenechali unést emocemi a zachovali si praktický pohled na věc. Stačí dělat i maličkosti jako správně třídit odpad nebo na části zahrady nechat prostor lučnímu kvítí. Raci mají silný vztah k přírodě a tak je pro ně vhodné téma veganství a podpora farmaření, což pomůže minimalizovat negativní dopad chovu zvířat na životní prostředí.

Lev (23. července – 22. srpna)
Lvi mají schopnost inspirovat ostatní a být lídry, čehož by měli využít v oblasti udržitelnosti. Své charisma mohou využít ke školením ostatních nebo organizování akcí zaměřených na ochranu životního prostředí. Lvi by se ale mohli zaměřit na zlepšení svého vlastního ekologického stylu života, aby byli důvěryhodným příkladem pro ostatní. Můžou k tomu dobře využít sociální sítě. Lvům doporučujeme více chodit (než jezdit autem), bude to mít přínos pro člověka i pro celý svět. Vnímejte krásu přírody a možná v ní najdete nové podněty k její ochraně.

Panna (23. srpna – 22. září)
Praktické Panny mají oko pro detail a dokážou identifikovat oblasti, kde je možné dosáhnout úspor energie a zdrojů. Panny by se mohly zaměřit na snižování své ekologické stopy tím, že budou pečlivě plánovat nákupy a spotřebu energie doma i v práci. Budou milovat aplikace, které jim ukážou, kolik energie spotřebovávají. Je ale důležité najít rovnováhu mezi perfekcionismem a udržitelností, abyste se nevyčerpali nadměrnými očekáváními. Například: někdy je potřeba spustit myčku i večer, ačkoliv solární energie už nedobíjí baterku. Pozor na impulzivní chování a neuvážená slova, když si nejste jistí, zda o tématu jako je biodiverzita dostatečně víte (a chcete poučovat druhé).

Váhy (23. září – 22. října)
Váhy jsou známé svým smyslem pro harmonii a rovnováhu, což je klíčem k udržitelnosti. Vztahy s ostatními lidmi mohou být využity ke společným akcím na ochranu životního prostředí, jako jsou úklidy ve vašem okolí nebo podpora recyklace. Váhy by ale mohly pracovat na tom, aby se staly rozhodnějšími a více se angažovaly v otázce udržitelnosti. Váhy budou dlouho váhat, zda je pro ně skvělé hybridní auto nebo dovolená vlakem, ale nakonec svého rozhodnutí nebudou litovat. Oceňte jejich uvážlivost, která je povede k bližšímu pochopení tématu, jako jsou emise, recyklace nebo biodiverzita.

Štír (23. října – 21. listopadu)
Štíři jsou známí svou vášní a intenzitou, což může být v oblasti udržitelnosti velkým přínosem odhodlání a schopnost hloubkově zkoumat problematiku vás může vést k objevování nových způsobů, jak žít šetrněji k přírodě. Je ale důležité si uvědomit, že i malé změny ve vašem životě mají význam a nemusíte se stát aktivistou na plný úvazek. Štíři, zkuste si půjčovat třeba knížky nebo se poptat po novém spotřebiči, který potřebujete jen výjimečně, na sousedských skupinách. Zaměřte se na neplýtvání v jídle.


Střelec (22. listopadu – 21. prosince)
Střelci jsou dobrodruzi a optimisté, což je potřeba pro hledání nových k udržitelnosti. Váš nadšený přístup může inspirovat ostatní k tomu, aby se také více zajímali o ochranu životního prostředí. Střelci by ale mohli pracovat na tom, aby byli konzistentnější ve svém ekologickém stylu života a neomezili se jen na jednorázové akce. Opatrní by měli být v unáhlených investicích do udržitelnosti, jako jsou výměny čerpadel nebo předělání celé zahrady na skleníky a záhony. I malé kroky se počítají, když vám na planetě záleží.

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna)
Kozorozi jsou známí svou disciplínou a cílevědomostí, což je v oblasti udržitelnosti velmi potřeba. Vaše schopnost plánovat a dodržovat rozpočty vám může pomoci snížit spotřebu zdrojů a energie. Kozorozi by se ale mohli zaměřit na to, aby se vůbec více otevřeli ekologickým tématům. Může jim být blízko jen jedno, ať jde o deštné pralesy nebo domácí třídění odpadu či používání šetrné kosmetiky bez mikroplastů, měli by však dodržovat důslednost.

Vodnář (20.1. – 18.2.)
Vodnáři jsou inovativní lidé s vysokým duchem nezávislosti a touhou po změně ve společnosti. V oblasti udržitelnosti by mohli podporovat výzkum a vývoj čistších technologií a inovativních řešení pro minimalizaci negativního dopadu na životní prostředí. Také by mohli propagovat udržitelné způsoby cestování a nakupování. Bude pro ně výzvou postavit se k novým problémů, někdy budou váhat s rozhodnutím, ale potěší je, když si o kompostování, spodních vodách, solárních elektrárnách, včelách nebo orangutanech v deštných pralesích něco přečtou, téma pochopí a poučí další.

Ryby (19.2. – 20.3.)
Ryby jsou citliví lidé s velkou intuicí a touhou po harmonii ve svém životě. V oblasti udržitelnosti by mohli podporovat ochranu vodních zdrojů a minimalizaci negativního dopadu průmyslu na vodu. Také by mohli propagovat udržitelné způsoby produkce a spotřeby potravin, minimalizaci odpadů a recyklace. Jsou praktičtí a tak se v sousedských skupinách uplatní jako plánovači, kteří zorganizují dobrovolníky na vyčištění studánek, a jistou dávkou kreativity uchopí i letáček, který akci doprovodí. Využijte jejich schopnosti, které jsou někdy překvapivě rozdílné.