O soutěži

Hledáme všechny skvělé MAMAblogerky!

Mateřství, těhotenství, děti... 

Tu nejlepší, která tato témata řeší, vyberete vy!

Hlasování probíhá v kategoriích Lifestyle a Extra.

Porota udělí ocenění Počin roku blogerce, jejíž skutek ji nejvíce zaujal. Do této kategorie se nominují samy blogerky.

Hlasování probíhá ode Dne matek 12. května do Dne dětí 1. června (včetně).

Každý hlasující může udělit denně jeden hlas. Za svou aktivitu můžete vyhrát krásné dárky (prohlédněte si je tady).

Vítězky, vybrané partnery a novináře pozveme na slavnostní vyhlášení, které proběhne v polovině června v Praze.

Teď už jen pozorně vybírejte blogerky, které si zaslouží váš hlas. 

Speciální akcí je pak TATAblog roku. Jak se podaří první ročník? 

Pravidla akce MAMAblog roku 2019

Rychle a stručně

Pro hlasující:

Jeden hlas denně v každé kategorii pro každého hlasujícího. Losování výher probíhá průběžně, odesílání výher až po skončení celé akce. Hlasování je monitorováno, hlasující je identifikován pomocí jména, e-mailové adresy a IP adresy.  E-mailová adresa může být v případě souhlasu použita k marketingovým účelům partnerů. Hlasování probíhá od 12. května 2019 do 1. června 2019.

Pro blogerky:

Tři kategorie, z toho vítězku jedné určí porota. Možnost donominovat blogerky do 15. května 2019. Vybrané pozveme na slavnostní vyhlášení.

A pěkně dlouze

Organizátor

Akci MAMAblog roku 2019 (dále jen "akce") organizuje Michaela Švestková Červená (dále jen "organizátor"). Akce je nezávislá a není právně postižitelná, výhry nejsou vymahatelné právní cestou. Organizátor si vyhrazuje akci kdykoliv bez udání důvodu zrušit. Na akci se podílí partneři, kteří přispěli finančně nebo cenami pro vítěze. Jsou uvedeny na internetových stránkách akce - www.mamablogroku.cz. Pravidla stanovuje organizátor akce.

Průběh

Hlasování probíhá od 12. května 2019 do 1. června 2019 včetně.

Akce probíhá na internetových stránkách www.mamablogroku.cz.

Součástí akce je soutěž pro hlasující.

Hlasování

Akce je určená ženám - autorkám blogů o dětech a mateřství. Ve speciální kategorii TATAblog se zúčastní pouze blogující muži.

Hlasující mohou hlasovat ve dvou kategoriích MAMAblog Lifestyle a MAMAblog Extra. Vyhrávají blogerky, které získají v internetovém hlasování za celou dobu jeho konání nejvíce hlasů. Vítězky získají věcné ceny od partnerů akce a budou pozvány na slavnostní vyhlášení.

V kategorii TATAblog roku se mohou zúčastnit pouze blogující tatínci, soutěží se pouze v jedné kategorii.

Odborná porota, o jejímž složení rozhoduje organizátor, vybere ze všech nominovaných libovolnou vítězku, v kategorii Počin roku podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, která si zaslouží podporu.

Každý hlasující může udělit denně 1 hlas v každé kategorii, a to po celou dobu trvání soutěže. Neplatné hlasy budou z hlasování vyškrtnuty. 

Adresa pro zaslání výhry bude od výherců hlasování zjištěna na základě e-mailového zkontaktování. Výherci budou uvedeny i na www stránkách mamablogroku.cz a sdíleny na sociálních sítích.

Kontaktní údaje jsou dle platných pravidel GDPR chráněny a mohou být v případě dobrovolného souhlasu použity pro další marketingové účely. Hlasující svým hlasem udílí souhlas s pravidly a dále v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, také souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže organizátorem, za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího marketingového zpracování organizátora. Data jsou chráněna a zabezpečena dle pravidel GDPR.

Hlasování probíhá na internetových stránkách www.mamablogroku.cz.

Každý den generátor vylosuje náhodného výherce příslušných výher, dle počtu dárků jich může být více. Kdo vyhraje jednou, nemá už nárok na další výhru v jiný den. Pokud by ho generátor vylosoval, organizátor si vyhrazuje právo vylosovat dalšího výherce. Výherci budou průběžně zveřejněny na internetových stránkách akce.

Výhry do akce věnovali partneři akce. Partneři akce zašlou výhry vítězům hlasování sami, případně je rozešle organizátor akce..

Výhra pro příslušný den bude na internetových stránkách akce zveřejněna vždy ráno do 9:00. Od té doby do zveřejnění další výhry se hraje vždy o konkrétní výhru.

Vítězné blogerky v příslušných kategoriích budou zveřejněny na slavnostním vyhlášení, které se bude konat v průběhu června (místo a čas bude včas oznámeno), a poté budou zveřejněny na sociálních sítích a internetových stránkách akce.

Vítězství a výhry nejsou vymahatelné právní cestou a nelze je vyplatit v hotovosti.

V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, ztrácí na výhru nárok. Nárok na výhru zaniká v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a město na internetu a v médiích, propagačních a reklamních materiálech provozovatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Blogerky

Blogerky do akce nominuje organizátor, nominaci jim před začátkem hlasování oznámí a požádá je o případné údaje potřebné pro akci. Nominovat a zařadit nové blogerky lze ještě do 15. května 2019 včetně, tedy i po začátku hlasování. 

Každá blogerka smí být zařazena pouze v jedné kategorii.

Do kategorie MAMAblog Lifestyle jsou zařazeny ženy-blogerky, které se věnují převážně psanému projevu mateřství, těhotenství, dětem, rodičovství, vaření pro děti, tvoření pro děti. Podmínkou v účasti v této kategorii jsou vlastní internetové stránky/blog (i pod doménou třetího řádu).

Do kategorie MAMAblog Extra jsou zařazeny ženy-matky blogerky, které se věnují dětem a mateřství pouze na sociálních sítích (například Facebook, Instagram...) nebo youtube. Mateřství by mělo tvořit alespoň 50 procent obsahu. 

Organizátor si vyhrazuje sám určit, které blogerky budou do akce zařazeny. Pokud některé blogerky nebudou zařazeny, může je kdokoliv navrhnout k nominování. Organizátor může nominovanou blogerku v průběhu akce vyškrtnout z vážných důvodů, především z důvodu narušování průběhu akce a neetickému chování.

Vybrané nominované blogerky a vítězky jednotlivých kategorií budou pozvány na slavnostní vyhlášení akce. O jejím konání se dozví v předstihu.

Vítězky jednotlivých kategorií mohou získat věcné ceny. Ceny nejsou vymahatelné a jejich podoba se může v průběhu pořádání akce změnit. Vítězství není vymahatelné právní cestou. Ceny nelze vyplatit v hotovosti.

Podmínkou účasti v akci je psaní/komunikace v češtině/slovenštině, případně působení na území ČR.

Organizátor si vyhrazuje právo zařazovat blogerky do kategorií dle svého uvážení, případně je nezařadit vůbec.

Všeobecné

Na slavnostní vyhlášení budou pozvány vítězky, vybrané nominované blogerky a zástupci partnerů. Vstupem na akci každý uděluje souhlas s pořízením videozáznamu a fotografií a jejich následným zveřejněním na sociálních sítích, internetových stránkách (i partnerů) a dalšímu využití, například v médiích nebo dalších ročnících akce.

Organizátor neručí za nedodržení plnění od partnerů akce.

Organizátor si vyhrazuje výhradní právo na pořádání podobné akce v následujících letech.

Pravidla sepsala a zveřejnila organizátorka soutěže dne 8. května 2019.

Michaela Švestková Červená