Když chcete žít udržitelně, určitě budete řešit nejen to, co výrobky, které nakupujete, obsahují, ale i původ či způsob výroby. A setkáte se s řadou nových pojmů. Pojďme si je objasnit.

Klimaticky neutrální

Taková je už celá řada produktů – znamená to, že dopady na klima při produkci, dopravě a spotřebě jsou kompenzovány jinak. Jde o to, aby se do vzduchu dostávalo co nejméně nevyhnutelného, přesto maximálně sníženého CO₂ – a ten se snaží společnosti vykompenzovat. Zkrátka 1:1.

Kompenzace, kompenzační proces

Spočítají se a zhodnotí dopady na životní prostředí za každý vyrobený produkt – a to v kategoriích klimatických změn, eutrofizace, okyselování, oxidačního smogu a narušování ozonové vrstvy. Takto zjištěné dopady se přepočítají a nacení. Potom jsou investovány do vyrovnání dopadů na životní prostředí.

V rámci kompenzačního procesu se výrobci snaží navrátit životnímu prostředí to, co mu při výrobě produktu bylo odebráno. Třeba díky zalesňování a obnově půdy. Může jít například o obnovu oblasti, která je zasažená hornictvím a průmyslovou činností. Dojde pak k ekologickému zhodnocení.

Ekologické zhodnocení

Vybrané plochy, které mají nízkou ekologickou hodnotu a jsou zasažené především hornictvím a průmyslovou činností, se zhodnocují = obhospodařují a obnovují, jak to jen nejlépe jde. Pomáhá se krajinám s nízkým obsahem živin nebo přírodním lesům, ze kterých se stávají ekologicky hodnotné biotopy. Ty přispívají k biodiverzitě.

Biodiverzita

Biologická rozmanitost, která si dokáže lépe poradit s klimatickými změnami a která pozitivně ovlivňuje lidské zdraví.

Neutrální k životnímu prostředí

Tady je průkopníkem dm drogerie – ta se svou řadou Pro Climate vyrábí produkty neutrální k životnímu prostředí. Jsou vyráběny tak, aby zanechaly pokud možno co nejmenší ekologickou stopu, a během jejich životního cyklu dm vykompenzuje jejich dopad na životní prostředí v 5 oblastech, které ovlivňují životní prostředí. Vedle emisí skleníkových plynů je to rovněž eutrofizace (zatížení vod), okyselování půdy, oxidační smog a také narušování ozonové vrstvy.

Ekobilance

Posuzování životního cyklu. V rámci ekobilance značky (nebo ještě lépe odborníci/vědci) posuzují dopady celého životního cyklu těchto produktů na 5 oblastí životního prostředí (klimatická změna, eutrofizace, okyselování, oxidační smog, narušování ozonové vrstvy) – od získání surovin, výroby materiálu a produktu přes přepravu a spotřebu až po likvidaci. Třeba dm drogerie se obrátila pro sestavení své ekobilance odborníky z Technické univerzity v Berlíně.