Biodiverzita, neboli biologická rozmanitost, je jedním z nejdůležitějších aspektů našeho životního prostředí. Jde o různorodost ekosystémů i života ve všech jeho podobách – od mikroorganismů až po velké savce. Proč by nás měla zajímat víc?

Biodiverzita je základní kámen zdravého životního prostředí pro nás a naše děti. Rozmanité životní prostředí má přímý vliv na kvalitu našeho života a budoucnost našich dětí. Příroda poskytuje řadu nepostradatelných služeb, jako jsou čistý vzduch, pitná voda, potraviny, ale v důsledku třeba i léky. Čím bohatší je biodiverzita, tím lépe dokáže příroda tyto „služby“ poskytovat a reagovat na změny, jako je například klimatický stres.

Věděli jste, že třeba rajčata nebo stromy „křičí“, když se jim jejich prostředí nelíbí? Dokázali to izraelští vědci. Když rajčatům nebo třeba tabáku, na kterých pokusy dělali, něco vadí, třeba jim chybí vláha, dobrý vzduch, moc chemie nebo mají napadené listy či jsou nešetrně seříznuté, brání se.

Vydávají zvuky a zároveň se fyzicky mění třeba za pomoci barvy. Takové projevy můžou nalákat zvířata, která fungují na stejné zvukové frekvenci, která je lidskému uchu nepostřehnutelná, a zvířata jim pomohou od stresu.

Příroda se zkrátka brání, když se jí něco nelíbí. My ji musíme její dary vrátit a pomoci jí. Správnou péčí a ochranou, jejíž součástí je právě péče o rozmanitost.

Šetrná sklizeň, zdravá půda a nepoužívání syntetických hnojiv: to je základ bio farmaření

Značka HiPP si toto uvědomuje a dlouhodobě se zaměřuje na ochranu biodiverzity ve svém okolí i v rámci celého světa, kde je to možné. HiPP dbá na udržitelné zemědělství, které respektuje přírodu a její zákony. Díky tomu se podařilo vytvořit zdravé ekosystémy, kde se daří nejen rostlinám, ale i živočichům.

Jedním z klíčových aspektů ochrany biodiverzity je péče o půdu. Půda je domovem pro mnoho živých organismů, které hrají důležitou roli v udržení rovnováhy v ekosystémech. Konvenční zemědělství je často charakterizováno pěstováním monokultur a potřebou vysokých výnosů, což vyžaduje použití velkého množství hnojiv. Klesá nejenom kvalita půdy, která je nadměrně vytěžována, ale nevhodným obhospodařováním je vysoce zasažena i schopnost půdy k retenci vody. Voda se při deštích nevstřebá a po poli jen steče. Vznikají tak další a další náklady pro obnovu půdy a přirozeného biotopu krajiny.

HiPP proto používá ekologické metody hospodaření, které chrání půdu před erozí a zachovávají její úrodnost. Třeba i tím, že pravidelně nechává ležet pole ladem.

Správnou péčí o půdu se přispívá v rámci biodiverzity třeba i k tomu, aby neklesala globální populace včel. V HiPP také pomáhá obnovovat remízky nebo biotopy, které jsou v přírodě přirozené, ale staví i třeba hmyzí hotely nebo podporuje deštné pralesy.

Biodiverzita je zkrátka pro bio farmaření zásadní. Proto všechny příkrmy od HiPP koupíte jen v bio kvalitě. Podporou organického farmaření pomáháte přírodě i svým dětem, teď i v budoucnosti. Naše děti si zaslouží růst v čistém a zdravém prostředí plném rozmanitosti života.

Společně pro přírodu můžeme udělat víc. Jak můžete podporovat biodiverzitu i vy doma? Tady jsou rady.