dm drogerie markt získala ocenění Green Brands 2022/2023. Speciální „zelenou“ pečeť je udělena za produkty, které přispívají k trvale udržitelnému rozvoji, ochraně přírody a klimatu. Zelené označení si tak vysloužily privátní značky dmBio a alverde. Letos byla navíc oceněna také produktová řada Pro Climate.

„Udržitelnost a odpovědné podnikání jsou podstatnou součástí filozofie dm,“ vysvětluje Jiří Peroutka, manažer komunikace dm drogerie markt.

Co je pečeť kvality Green Brands?

Je to registrovaná jako certifikační známka v celé EU, hodnotí značky na základě nezávislého, transparentního a vysoce respektovaného trojstupňového procesu, jehož součástí je i důkladný audit značek. Je udělována na základě rozhodnutí nezávislé poroty, kterou tvoří významné osobnosti z oblasti udržitelnosti, ekologie a médií. V České republice se pečeť Green Brands vyhodnocuje s dvouletým intervalem od roku 2018, letos jsou tak ceny udělovány potřetí. Více informací najdete na www.green-brands.cz.